ฝากซื้อ-ขาย-เช่า ขายฝาก-จำนอง ที่ปรึกษาการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์


บริการขายฝาก-จำนอง อสังหาริมทรัพย์

IRE ให้บริการดังนี้

รับขายฝาก หรือ จำนอง อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ให้มูลค่าทรัพย์สินสูง

ระยะเวลาการขายฝาก ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

Xwin