ฝากซื้อ-ขาย-เช่า ขายฝาก-จำนอง ที่ปรึกษาการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์


ที่ปรึกษาการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

IRE ให้บริการดังนี้

ให้คำปรึกษา ด้านการจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่แล้ว

  • มีทรัพย์สิน แต่ไม่ได้ผลตอบแทน ได้ผลตอบแทนน้อย หรือไม่รู้จะทำอะไร สามารถขอคำปรึกษาได้
  • ต้องการหานักลงทุน เพื่อร่วมลงทุนในทรัพย์สินที่มีอยู่
  • ต้องการลงทุน แต่ไม่รู้จะลงทุนอะไรดี สามารถขอคำปรึกษาได้

รับปรึกษาการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

  • ทรัพย์ลงทุนเพื่อเช่า
  • ทรัพย์ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการ
  • ทรัพย์ลงทุนเพื่อรายได้ระยะยาว

รับปรึกษาการลงทุน โรงแรม อพาร์ตเมนต์ และ คอนโดให้เช่า

  • ต้องการขาย-ซื้อ-เช่า โรงแรม อพาร์ตเมนต์ เพื่อการลงทุน
  • ต้องการสร้าง โรงแรม อพาร์ตเมนต์ หรือ คอนโดให้เช่า เพื่อผลตอบแทนระยะยาว
  • ให้คำปรึกษา ด้านการออกแบบ ด้านการตลาด โรงแรม รีสอร์ท และ อพาร์ตเมนต์
Xwin